Skip til hoved indholdet
    Hjem Dagplejen Legestue, gæstepleje og sygdom

Legestue, gæstepleje og sygdom

Legestue - den lille verden bliver større

Dagplejens force er det lille børnemiljø, hvor børnene har tætte relationer med hinanden og kun en voksen. Det er vi stolte af, fordi forskning viser at børn udvikler sig bedst igennem trygge, genkendelige og nære relationer (Hansen 2013, Hart 2015).

Det er vigtigt børnene også lærer at begå sig i større børnefællesskaber, hvorfor alle børn og deres dagplejer er tilknyttet en legestuegruppe. I Assens kommunale dagpleje, tilbyder vi en ugentlig dag i heldagslegestue. Det betyder at på dit barns legestuedag både afleverer og afhenter du dit barn i legestuen, medmindre andet er aftalt med din dagplejer. 

Formål med heldagslegestue:

  • at give børnene mulighed for at udbygge deres legerelationer
  • at udvikle børnenes sociale kompetencer
  • at børnene lærer nogle eventuelle gæstedagplejere at kende
  • at tilbyde nye læringsmiljøer
  • at dagplejerene kan sparre med hinanden
  • at dagplejepædagogen kan arbejde med pædagogisk udvikling i gruppen

Hvis der i en periode skal tages individuelle hensyn til et barn i egen børnegruppe deltager dagplejeren ikke i heldagslegestue.

Legestuernes adresser

En gang om ugen samles børnene i legestuerne.

Haarby

I Haarby er der er tilknyttet 1 legestuegruppe. Adresse: Børnehuset Haarby, Kærvangen 28, 5683 Haarby

Glamsbjerg

I Glamsbjerg er der er tilknyttet 4 legestuegrupper. Adresse: HyttenKaj Nielsens Vej 4, 5620 Glamsbjerg

Gæstepleje

I dagplejen har vi verdens bedste vikarsystem, fordi en dagplejer aldrig må have mere end 5 børn

Når en dagplejer er fraværende på grund af kursus, sygdom, ferie eller andet, vil I blive tilbudt en gæstedagplejer til jeres barn.

Som forældre i dagplejen skal der downloades og tilmeldes dagplejens app, hvor I får besked om morgenen hvis jeres dagplejer er syg.

Vejledning udleveres ved opstart.

Ved sygdom

Her kan du læse om retningslinjer vedrørende børn og dagplejers sygdom.

Sygdom hos børn

Bliver jeres barn syg i løbet af dagen, vil dagplejeren kontakte jer. Dagplejeren vil orientere jer om barnets tilstand, og der aftales hvorvidt jeres barn skal hentes med det samme eller evt. senere.

Dit barn er syg, hvis det ikke kan deltage i den almindelige dagligdag i dagplejen.

Syge børn kan ikke afleveres i dagplejen. 

Drejer det sig om smitsomme sygdomme, så følger vi Sundhedsstyrelsens vejledning.

Som udgangspunkt giver vi ikke børn medicin i dagplejen.

Sygdom hos dagplejer

Hvis dagplejeren bliver syg, skal hun/han give besked i tidsrummet mellem kl. 05.45-06.15, Herefter vil I modtage besked fra dagpleje app med tilbud om gæstedagpleje fra den vagthavende dagplejepædagog.

I bedes besvare den modtagne besked, om I benytter tilbuddet eller ej. 

Morgentelefonvagtens nummer er 2486 2046 - kl. 05.45-8.00 (fredag -9.00) + mandag-torsdag 11.00-12.00. 

Dagtilbuddene i Haarby - Glamsbjerg-området
Kærvangen 28
5683 Haarby

Telefon: 51 33 29 35
daghaagla@assens.dk

Nyttige links