Skip til hoved indholdet

Børnegrupperne

Vi lægger vægt på at anerkende og stimulere alle børn, ud fra barnets forudsætninger.

Vi lægger vægt på at anerkende og stimulere alle børn, ud fra barnets forudsætninger.

At give barnet tryghed, og styrker barnets sociale relationer, venskaber, samhørighed med både børn og voksne, og alle børn kan stimuleres optimalt.

Vi synes alle børn har ret til venner, til at trives og udvikle sig til "hele mennesker".
Alt vores personale vel-og videreuddanne pædagoger og pædagogiske assistenter, fordi alt forskning viser, at netop det har afgørende betydning for børns trivsel og udvikling.

Perleuglerne og Hornuglerne

Livlige og livsbekræftende 3-5 årige. Her er mulighed for roligt at tilvænne sig livet i børnehaven. Vi deles i små grupper i løbet af dagen, har faste spisepladser og en fast personalegruppe. Senest når barnet er 3-4 år bliver der lavet en screening af barnets sprog - selvfølgelig i tæt samarbejde med jer forældre, og selvfølgelig orienteres I om resultatet heraf. 

"Se hvad jeg nu kan"!

Fuld gang i udvikling af  venskaber og kropslig udfoldelse hos de 4-5 årige. Vi har et stort motorikrum, og vi anvender det meget. Når barnet er ca. 4,5 år udfører vi en motorisk screening af barnet - selvfølgelig i tæt samarbejde med jer  forældre. Vi er opmærksomme på tal, bogstaver, former og figurer, forholdsord, historier, eventyr, natur, sproglig udvikling og de livsbekræftende venskaber samt på at følge de interesser børnene har. 

Springbrættet

"Nu er vi de store"  Store, kloge, omsorgsfulde og læreivrige 5-6 årige. Vi øver os i at tælle, skrive, klippe og klistrer og vi anvender vores sprog, diskuterer, har samtaler og forhandler med hinanden. Vi leger regellege, og udvikler vores venskaber og glæder os over, at vi er så forskellige som vi er. Vi laver en masse aktiviteter som styrker børnenes sociale kompetence, selvværd og fællesskabsfølelse samtidig med vi styrker dem i, at holde fast i deres personlighed. Den voksne, som samme med o. klasses pædagogen, sikrer en tryg og sikker overgang til o. klasse.

 

Dagtilbuddene i Haarby - Glamsbjerg-området
Kærvangen 28
5683 Haarby

Telefon: 51 33 29 35
daghaagla@assens.dk

Nyttige links