Fælles information

Kvalitetsaftale

Kvalitetsaftalen afspejler udviklingsmål, politikker og diverse tilsyn.

Tilsyn indeholder fortsat et kontrol- og et udviklingsperspektiv. Det betyder, at tilsynet skal sikre, at dagtilbuddene lever op til gældende lovgivning og de kommunalt fastsatte rammer. Samtidig er tilsynet en mulighed for gensidig faglig inspiration og udvikling gennem dialog.

God læselyst :-)