Dagplejen

Dagplejepædagog Lisbeth Drostrup

Om mig

Jeg hedder Lisbeth Drostrup. Jeg er uddannet pædagog i 2001 og har arbejdet som dagplejepædagog siden 2007, kun afbrudt af 3 år som teamleder i børnehave/vuggestue. Inden jeg kom til Dagplejen, arbejdede jeg 6 år som støttepædagog i special- og folkeskoleregi.

Jeg holder oprigtigt af dagplejen og dét særlige at den kan. Det lille nære miljø, som er barnets næstbedste hjem, når Mor og Far skal på arbejde eller uddannelse. Det hjemlige miljø, kombineret med en høj faglighed og omsorg, der sikrer de bedste betingelser for et barns udvikling og trivsel.

Jeg brænder for at udvikle vores børnemiljøer, så fundamentet for børnenes trivsel og læring er optimalt. I Dagplejen er hver enkelt dagplejehjem unikt, og jeg kan rigtigt godt lide, at være med til at fremhæve og udvikle de forskellige kvaliteter, som hver enkelt dagplejehjem repræsenterer.

Vi er ét fælles børneområde og det giver nogle gode betingelser for at skabe sammenhæng for vores børn. Fra dagpleje/vuggestue og videre i børnehave. Vi arbejder ud for den samme vision og de samme værdier og det er spændende at være en del af et stort fællesskab, hvor vi alle har et ansvar for at skabe et godt børneliv, i samarbejde med forældrene.

Jeg har mange funktioner. Jeg fører tilsyn med den pædagogiske kvalitet, børnenes trivsel og udvikling, samt sikkerheden i hjemmene og i vores legestuer. Jeg vejleder dagplejere og forældre. Jeg står for visitation af dagplejepladser i vores område, og så er det også mig og mine kollegaer fra de andre områder i vores kommune, der kontakter forældre om morgenen ved sygdom, blandt dagplejerne.