Børnehuset Haarby Børnehave og vuggestue

Vuggestuens velkomstfolder

Når dit barn skal starte i vuggestuen:

Når I har sagt ja tak til en plads i vuggestue, tilbyder vi en opstartssamtale. I er dem, som kender barnet bedst, og derfor er det jer, der kan give os de oplysninger, der gør det nemmere for os at forstå jeres barnets signaler og reagere på dem. Her får vi talt om jeres barns rutiner, og vi får et lille indblik i, om der er særlige hensyn, vi skal tage til netop jeres barn, f.eks. søskende, madvaner, sove og suttevaner, hvad holder barnet af, er barnet blevet passet før, og meget andet. Ved samme lejlighed kan I ligeledes se vuggestuen og hilse på de ansatte. Her aftaler vi også, hvordan barnets start i vuggestuen skal foregå.

I får udleveret et stamkort og diverse tilladelsesskrivelser, som I skal udfylde. Disse papir opbevarer vi på institutionen, så vi har barnets data med relevante oplysninger. Husk altid at fortælle os, hvis I f.eks. skifter telefonnumre, job, adresse og lign., så vi kan få ændret barnets data.

Efter ca. 2-3 måneder vil vi indkalde jer til en samtale, hvor vi kan drøfte, hvordan jeres barn og I trives i vuggestuen.

I en vuggestue er børns primære legearealer gulvet, derfor skal I altid tage de blå plast overtræks-sko på, som er at finde i garderoben, når I går ind i vuggestuen.

Jeres første dag/uge i vuggestuen Vi anbefaler, at I den første rigtige dag i vuggestuen er på et lille besøg. Her kan barnet sammen med jer se os og stedet lidt an, uden at vi blander os for meget. De følgende dage aftaler vi, hvordan det skal forgå. Vi anbefaler, at I har en uge, hvor I afsætter tid til, at jeres barn kan oparbejde trygheden i vuggestuen.

Når I skal sige farvel til barnet. Når I har tænkt jer at gå, kontakter I en af de ansatte, så vi kan hjælpe barnet med at sige farvel. Selvom jeres barn bliver ked af det, er det meget vigtigt, at han/hun ser, at I går, og ikke senere forgæves vil lede efter jer. Det er en helt naturlig reaktion at blive ked af det, og I skal vide, at vi trøster barnet, så I trygt kan tage af sted med en klar forvisning om, at vi tager vare på jeres barn.

Vi ved, at det ikke er nemt at gå fra et barn, der græder. I er derfor altid meget velkomne til at ringe til os og forsikre jer om, at barnet er kommet sig og har det godt igen.

Den daglige information

Vi vil gøre os umagen for at fortælle jer de små sjove og gode oplevelser, vi har sammen med barnet, og som vi iagttager barnet har med andre.

Mad og Måltider

Kl. 6.00 til 7.30 kan barnet spise morgenmad i vuggestuen.

Kl. 8.30 spiser vi formiddagsmad i vuggestuen

Kl. 10.45 spiser vi frokost, men er barnet sulten, får det selvfølgelig mad før.

Kl. 14.00 -15.00: Når barnet vågner efter middagssøvnen spiser det eftermiddagsmad.

Barnet får fuld kost i vuggestuen.

Hvis der af en eller anden årsag er brug for, at barnet skal have speciel kost, tager vi naturligvis individuelle hensyn. Vi skal dog generelt bede jer om at dokumentere barnets behov.

Børnehuset har en kostpolitik, som sammen med Assens Kommunes kostpolitik og Fødevarestyrelsens anbefalinger om kost til det 0 – 2 årige barn er grundlaget for alle måltider, der serveres i vuggestuen.

Jeres barns fødselsdag.

Hvis I ønsker det, vil vi meget gerne fejre barnets fødselsdag i vuggestuen. I skal i givet fald aftale med de ansatte, hvornår den holdes og hvordan.

Jeres barns sovetider.

Barnet sover alt efter det behov, det enkelte barn har. Se også Børnehusets søvnpolitik.

Det lille barn sover som oftest i starten to gange om dagen, dette ændrer sig gradvist jo ældre, det bliver. I skal være opmærksomme på, at barnets soverytme kan ændre sig, når det starter i vuggestuen. Ofte bliver barnet mere træt, og I vil opleve, at det sover mere end det plejer, hvorimod et andet barn reagerer modsat og vil i begyndelsen ikke sove så længe, blandt andet pga. de mange nye indtryk i barnets hverdag.

Barnet sover i vuggestuens krybber, som har eget rum. Krybberne står inde, hvor der er gode ventilationsmuligheder.

Jeres barn skiftetøj. Alle børn har egen garderobe. Husk, at I dagligt skal se efter, om der er nok skiftetøj og udetøj i forhold til vejret. Husk at skrive navn i tøjet.

Vi forventer, at børnenes overtøj og fodtøj passer til årstiden, og at der er regntøj og gummistøvler i de perioder, det måtte være nødvendigt. Der skal altid være ekstra underbukser, strømper, bukser og bluser.

Når dit barn begynder at kunne lære af og påklædning, henstiller vi til, at barnet ikke bruger bodystocking, idet det vanskeliggør, at barnet selv kan klare af og påklædningen.

I skal medbringe:

  • Bleer til jeres barn.
  • 2 sutter med barnets navn på.
  • Et sovedyr, ”nullerklud” eller anden kær ”soveting” , som barnet har tryghed ved.
  • Speciel creme, hvis jeres barn bruger det. 
  • I skal ringe eller give os besked via Aula, når jeres barn er sygt.
  • I skal ikke medbringe dyne, pude, sengetøj og tæpper, håndklæder, vaskeklude og solcreme.

Hvis jeres barn bliver syg.

Hvis jeres barn bliver syg i løbet af dagen i vuggestuen, ringer vi til jer, så han/hun kan komme hjem. Vi kan først modtage jeres barn igen, når det er helt raskt.

Når vi vurderer, om barnet er sygt, er det almentilstanden, der er vigtigst. Barnet behøver ikke nødvendigvis at have feber.

Som hovedregel har I selv ansvaret for at give barnet medicin ved behov. Men hvis I har brug for, at barnet også bliver medicineret, mens barnet er i institution, skal I aflevere medicinen direkte til personalet. Medicinen skal endvidere være i original emballage, hvorpå der er anført barnets navn og vejledning i dosering. Og evt. på hvilket måde medicinen skal gives.

Ferie.

Børn har også brug for ferie, hvor de kan slappe af sammen med familien. Af hensyn til ferieplanlægning og personaledækning vil vi i løbet af året - op til ferieperioder eller helligdage - spørge jer om, hvornår jeres barn holder ferie. I bedes indtaste jeres ferie i kalenderen på Aula eller indtaste tidsrummet, hvor I har behov for pasning. På den måde kan vi fordele resurserne efter behovet.

Forsikring.

Vi anbefaler, at I har jeres barn dækket af en privat ulykkesforsikring, idet kommunen ikke har tegnet en sådan.