Børnehuset Haarby Børnehave og vuggestue

Traditioner

Vi har faste traditioner i Børnehuset Haarby.

Vi har årligt følgende arrangementer:

Sommerfest, med fællesspisning og udendørs aktiviteter. De ældres børn optræder for forældrene, som afslutning for deres tid i Børnehuset.

Bedsteforældredag, hvert år inviterer børnene deres bedsteforældre til at komme på besøg i Børnehuset. Der bliver hygget med madpakker og aktiviteter. 

Halloweenfest, Forældrerådet arrangerer fest for børn og forældre en fredag i oktober.

Julefest, vi holder julefest, hvor forældrene deltager. der bliver hygge med æbleskiver og saft. De ældste børn optræder med Lusiaoptog.

Fastelavn, Vi holder fastelavn, hvor alle børn og en del personaler er udklædte. Det er en festlig dag, hvor vi også slår katten af tønden.