Børnehuset Haarby Børnehave og vuggestue

Den pædagogiske struktur

I Børnehuset Haarby arbejder vi med udgangspunkt i følgende struktur.

I Børnehuset Haarby arbejder vi ud fra værdierne anerkendelse, trivsel og udvikling. Børn har det bedste udgangspunkt, når de har nære relationer til både voksne og andre børn. De fysiske rammer understøtter vores struktur, hvor børnene er tilknyttet mindre fællesskaber på baser, hvor de er sammen med jævnaldrende. Dagens struktur giver tid til fordybelse i de mindre fællesskaber på baserne, og samtidig er der andre tidspunkter på dagen, hvor man kan søge sammen i fællesskaber på tværs af baserne.

Årshjul

Vi arbejder ud fra et årshjul, hvor vi hen over året har fokus på de forskellige læreplanstemaer. Under hvert forløb deles børnene op i mindre grupper, som er sammensat ud fra målet om at skabe det bedste læringsmiljø for det enkelte barn. Hver gruppe arbejder som minimum med deres læringsmål 2 x ½ time hver uge i en periode på 4 – 6 uger.

Hen over året er der fastlagt 3 uger, hvor hele huset arbejder med et fællesprojekt på tværs af alle aldre. De uger giver en god sammenhæng for både små og store i huset. I løbet af året er der forskellige sociale arrangementer, som er med til at styrke sammenholdet i huset - og det enkelte barns helhed, ved at hjem og dagtilbud knyttes sammen med arrangementer for f.eks. forældre, søskende eller bedsteforældre.

Forældresamarbejde

Vi har et tæt forældresamarbejde, hvor vi gennem daglig dialog og forældresamtaler samarbejder om at støtte de enkelte børns trivsel og udvikling. Udgangspunktet er tidlig indsats – alle børn vurderes som minimum i forhold til trivsel og udvikling 2 gange årligt.

Særlige Kompetencer

Den pædagogiske praksis afspejler, at Børnehuset har flere medarbejdere med særlige kompetencer f.eks. indenfor sprog, motorik, inklusion og kreativ kunst. De børn som har særlige udfordringer tilbydes i perioder at deltage i mindre fællesskaber, hvor der er fokus på at støtte deres udvikling. Børn som er udfordret i forhold til det følelsesmæssigt tilbydes forløb på ca. 10 uger, hvor de deltager i en lille legegruppe, hvor forløbet er planlagt ud fra metoden Sunshine Circles / Theraplay.

Samarbejdspartnere

Børnehuset samarbejder med nærmiljøet – det kan være at handle i byens butikker, gå på biblioteket, besøge plejehjemmet eller samarbejde med Haarby Skole. Derudover samarbejder vi med kompetencecentret i Assens Kommune, socialrådgivere, familiehus og andre relevante samarbejdspartnere.